Showing posts with label news. Show all posts
Showing posts with label news. Show all posts

19 October 2010

Salonul National al Tineretului - 2010

Vernisajul salonului va avea loc pe data de 10 februarie 2011, ora 10:00 la Muzeul de Artă din Braşov în cadrul Festivităţii de închidere a ediţiei a II-a a Festivalului Naţional „LUNA FOTOGRAFIEI DIN ROMÂNIA”, ce se va desfăşura în perioada 11 ianuarie - 10 februarie 2011.
Cu această ocazie vor fi înmânate premiile şi menţiunile la toate secţiunile salonului. Salonul este deschis tuturor fotografilor, amatori sau profesionişti, care nu au depăşit vârsta de 25 de ani. Participanţii vor anexa la trimitere o copie după Cartea de Identitate sau Certificatul de naştere, prin care să ateste că în decursul anului 2010 au împlinit sau vor împlini vârsta specificată.

I.- SECŢIUNI:
A. Apă
B. Arhitectură
C. Copilărie & Joacă
D. Ecologie
E. Fotojurnalism
F. Muzică & Dans
G. Nud
H. Peisaj
I. Portret
J. Sport
K. Umbre
L. Experimental

La secţiunile A - K (mai puţin L) nu se admit lucrări modificate digital. Nu se admit colaje, suprapuneri, sau alte efecte digitale. Se admit doar: modificările contrastelor şi luminozităţilor, conversiile cromatice din color în monocromii, eliminarea zgomotului de imagine şi a defectelor şi accentuarea (atenuarea) clarităţii - focalizării. La secţiunea L se admit lucrări modificate digital, prin orice procedeu, orice tip de intervenţie grafică pe imagine, cu condiţia ca aceasta să aibă un sens, un mesaj, să creeze o anumită atmosferă.

Interpretarea secţiunilor de concurs este următoarea:
- APA - reprezentarea apei sub toate formele sale de agregare şi din diferite medii.
- ARHITECTURĂ - reprezentarea artistică a siturilor arhitectonice, a detaliilor şi interioarelor acestora, a mediului ambiant de amplasare. Animarea (prezenţa umană) este acceptată doar ca element secundar.
- COPILĂRIE & JOACĂ - imagini prezentând copii sub toate aspectele, ambienturi şi acţiuni ale acestora, joaca şi jocuri ale copilăriei.
- ECOLOGIE - vor fi prezentate imagini elocvente despre poluarea şi infestarea mediului, degradarea terenurilor şi a pădurilor, curăţenia străzilor şi a gospodăriilor individuale. Vor fi abordate şi acţiuni de ecologizare precum şi prezentarea surselor alternative de energie.
- FOTOJURNALISM - se vor accepta lucrări care prezintă diverse reportaje fotografice, pe teme generale cotidiene, sociale, sportive, culturale, politice, economice, militare etc.
- MUZICĂ & DANS – pot fi prezentate scene ale publicului, interpreţilor şi formaţiilor din diferite spectacole, precum şi scene de dans din toate genurile şi din diferite locaţii.
- NUD - reprezentarea artistică integrală sau parţială a corpului uman în diferite poziţii, locaţii şi prin diferite procedee tehnice, evitându-se exacerbarea sexului sau pornografia. Este de preferat ca modelele să nu aibă vârste mai mici de 16 - 18 ani.
- PEISAJ - imortalizarea artistică a tuturor aspectelor din natură, incluzând zone montane, de deal, de şes, lacustre şi marine, dar şi urbane şi rurale, realizate în toate perioadele zilei şi în diferite anotimpuri şi condiţii meteorologice deosebite.
- PORTRET - este admisă reprezentarea fiinţei umane sub toate aspectele sale, în diferite medii şi situaţii, în interioare, studiouri sau în mediul natural, punându-se accent pe trăirile, evidenţierea sentimentelor şi atitudinilor acesteia. Portretul poate fi: întreg, planul trei sferturi (plan american), portretul bustului, al capului sau al detaliilor corpului.
- SPORT - aspecte de la diferite activităţi sportive urbane (rurale) comune, cotidiene, dar şi competiţionale, din toate ramurile sportului, urmărindu-se cu predilecţie redarea acţiunii, efortului şi mişcării.
- UMBRE - tematica se referă la redarea în principal a umbrelor purtate ale fiinţelor, obiectelor şi formelor de arhitectură şi nivelment, putând fi prezente şi fiinţele (obiectele) surprinse.
- EXPERIMENTAL - se admit orice procedee tehnice şi orice intervenţii pe imagine, aplicarea nelimitată a filtrelor şi distorsiunilor, precum şi conceperea de imagini pe computer, cu condiţia ca acestea sa aibă un sens, un mesaj artistic.

La toate secţiunile salonului se acceptă fotografii color sau alb-negru, în funcţie de preferinţele autorului.
În toate cazurile în care se abordează în imagini fiinţe umane (portret, nud, copilărie, fotojurnalism, peisaj animat, muzică&dans etc.), ar fi indicat ca autorul să aibă acceptul scris al persoanelor fotografiate, pentru expunerea fotografiilor acestora în spaţii publice.


II.- DIRECTORUL SALONULUI:
* Mircea Anghel - A.FIAP (Craiova)


III.- JURIUL SALONULUI:

* Sorin Onişor (Timişoara)
* Ana-Maria Neamu (Newport - Anglia)
* Bogdan Panait (Craiova)
* Simona Andrei (Galaţi)
* Ioan Nicolae (Bucureşti)
* Gabriel Boholt (Bucureşti)
* Norbert József Molnár (Oradea)


IV.- CONDIŢII DE PARTICIPARE:

Participanţii pot trimite lucrări la toate secţiunile sau la o parte din acestea, dar nu mai mult de 5 lucrări la fiecare secţiune. Fotografiile vor fi înscrise pe un borderou pe care îl ataşăm la regulament şi vor fi trimise on-line, împreună cu borderoul şi copia după documentul de achitare a taxei de participare, pe adresa: iorgaiordan2011@gmail.com .

Atenţie: nu pot fi trimise mai puţin de 6 lucrări la acest salon.

Dimensiunea imaginii nu trebuie să depăşească 1024 de pixeli pe latura mare. Comprimarea imaginii va fi astfel făcută încât fişierul să nu depăşească 1MB.

Imaginile vor fi denumite astfel:
-prenume-nume-secţiunea-numărul curent al imaginii-titlul lucrării.JPG

Exemplu: ion-popescu-A-1-umbre.JPG

Necompletarea corectă şi completă a borderoului, precum şi a imaginilor expediate, va avea ca efect excluderea participantului din salon. Citiţi cu atenţie şi detaliile de pe borderou.

Fotografiile vor avea titluri în limba română, iar acestea vor fi sintetice, succinte, formate din maximum trei cuvinte.

După jurizare, participanţii care vor avea lucrări acceptate în salon, vor trimite până la data specificată în calendar lucrările indicate de către juriu, printate pe hartie fotografică la dimensiunea de 20x30 cm. (cu passe-partout de 30x40cm. şi maxim 2mm. grosime) sau 30x40 cm., pe adresa: Fotoclub „Mihai Dan-Călinescu”, Str. Tabaci nr.2, 200642 - Craiova, jud. Dolj.


V.- JURIZAREA:

Juriul va aprecia lucrările pentru originalitatea, noutatea şi calitatea artistică a acestora.

Jurizarea se va face on-line. Juriul va selecţiona lucrările fără să cunoască numele autorului. Fiecare lucrare trimisă juriului, va purta doar un număr de ordine.

Mebrii juriului vor primi pe e-mail toate lucrările şi un tabel de notare şi vor acorda individual câte o notă fiecărei lucrări. La directorul salonului se vor centraliza toate notele acordate fiecărei lucrări, de către toţi mebrii juriului. Media aritmetică a notelor acordate va constitui punctajul general al lucrării, în funcţie de care, lucrarea va fi admisă sau nu în salon. Pentru fiecare secţiune vor fi admise maximum 8 (opt) lucrări.

Medaliile AAFR în rang de Aur, de Argint şi de Bronz, vor fi atribuite pentru fiecare secţiune, în ordinea punctajelor obţinute de lucrări. În plus, la fiecare secţiune vor fi acordate câte două Menţiuni AAFR.

Toţi participanţii vor fi anunţaţi prin e-mail despre rezultatele jurizării şi punctajele obţinute la toate lucrările trimise. Pentru aceasta, adresele de e-mail înscrise în borderou trebuie să fie valide şi corect completate. La fel şi adresele poştale pentru cei ce trimit lucrări prin poştă.

Deciziile juriului sunt incontestabile.


VI.- TAXA DE PARTICIPARE:

Participanţii vor achita câte 2 lei pentru fiecare lucrare trimisă. Membrii creatori AAFR vor achita câte 1 leu pentru fiecare lucrare.
Taxele vor fi trimise prin transfer bancar sau prin mandat poştal şi vor avea ca destinatar:

ASOCIAŢIA ARTIŞTILOR FOTOGRAFI DIN ROMÂNIA,
- adresa: Piaţa Unirii 2-4, 410460 - ORADEA 1, jud. Bihor,
- cod fiscal: (CUI) 22458166,
- contul bancar: RO19.BACX.0000.0001.6211.2001
- banca: UniCredit - Ţiriac Bank, sucursala Oradea.
- codul contului : 162112001.

Vă recomandăm să depuneţi taxele de participare la o sucursală din localitatea d-voastră a UniCredit - Ţiriac Bank, direct în contul indicat anterior, fără să vi se perceapă comision, taxa respectivă putând intra astfel în câteva minute în contul AAFR.

Pe mandatul poştal, la rubrica corespondenţă, se va specifica obligatoriu destinaţia sumelor. Exemplu: Taxă de participare la Salonul Naţional al Tineretului; 20 foto x 2 lei = 40 lei.

Toţi participanţii care respectă regulamentul, completează corect borderoul şi achită la timp taxa de participare, vor primi gratuit catalogul (CD-ul) salonului.


VII.- DREPTURILE DE AUTOR:

Participanţii la salon garantează prin trimiterea borderoului că deţin toate drepturile de autor asupra lucrărilor trimise, conform Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe.

Organizatorii salonului nu răspund în nici un fel pentru eventualele încălcări ale legii amintite de către participanţii la salon.

Organizatorii salonului vor folosi lucrările primite doar pentru editarea catalogului (CD-ului) şi pentru mediatizarea salonului în mass-media, numai în perioada calendaristică specificată mai jos.


VIII.- CALENDARUL SALONULUI:

* Ultimul termen de primire a lucrărilor: 10 decembrie 2010
* Jurizarea lucrărilor: 15-20 decembrie 2010
* Comunicarea rezultatelor: 05 ianuarie 2011
* Primirea lucrărilor la Craiova în format 20x30 sau 30x40cm.: 15 ianuarie 2011
* Vernisajul salonului: 10 februarie 2011

Neîncadrarea participanţilor în termenele specificate, aduce după sine excluderea acestora din salon.


IX.- PREMIILE SALONULUI:
Se vor acorda la fiecare secţiune următoarele premii:

* Medalia de Aur AAFR
* Medalia de Argint AAFR
* Medalia de Bronz AAFR
* Câte două Menţiuni AAFR la fiecare secţiune
* Alte premii şi menţiuni acordate de sponsori.


X.- CONTACTE:

Mircea Anghel: tel. 0723 189746; 0761 234420
anghelmircea@gmail.com

17 February 2010

Cristian. Omul si A-MUSE-a sa

Cristian. Crisbasan. A-Muse. Fotograf. Stil personal. Viziune. Nud. Expozitie. Succes.

Cam asa as putea caracteriza extrem de telegrafic expozitia fotografica ce tocmai am vizitat-o.

O expozitie cu lucrari semnate de Cristian Crisbasan, un proiect absolut inedit ce merita vazut, un proiect fotografic in stilul atat de personal si usor recognoscibil al acestuia. Locatia este Art Society Gallery (Artmark)

Fara a va plictisi prea mult, fotografiile vorbesc de la sine.

06 February 2010

Scoala de fotografie documentară Oskar

Un excelent proiect la d-lui Ufo.
Ii uram bafta si la cat mai multe serii de fotografi absolventi.
Recomandare: Taxa de participare ar trebui bagata in beci ca sa-i creasca valoarea!

http://oskar.ro/fotografie.php?id=1020

21 December 2009

Transmisia live a vernisajului expozitiei de arta fotografica "Trei dintre oameni"

Vernisajul expozitiei se va transmite live pe Internet!

Puteti vizualiza transmisia pe blog-ul Photosinteza sau puteti vizualiza pe propriul site sau blog. Detaliile pot fi vazute aici.

16 December 2009

Expozitia de arta fotografica "Trei dintre oameni"


Trei dintre oameni", expozitie foto de grup la Orange concept store

Luni, 21 decembrie 2009, incepand cu ora 19.00, la Orange concept store va avea loc vernisajul expozitiei de fotografie “Trei dintre oameni” cu lucrari semnate de artistii fotografi Ioan Nicolae, Adrian Mihalcea si Florin Constantin, membrii fondatori ai grupului Photosinteza.

Acestia expun 30 de portrete alb-negru realizate in studio sau surprinse in viata cotidiana. Fiecare autor are propria tehnica de abordare a portretului astfel incat lucrarile sunt usor recognoscibile in cadrul expozitiei, individualizand intr-o maniera subtila personalitatea artistica a fiecaruia.

Expozitia se va desfasura intre 21 decembrie 2009 si 3 ianuarie 2010. Intrarea publicului este libera.

Galeria foto din cadrul Orange concept store se afla la primul etaj al magazinului aflat in Calea Victoriei nr. 41, Bucuresti. Programul de vizitare al expozitiei este: luni intre 12.00-21.00, marti-vineri intre 9.00-21.00 si sambata intre 10.00 si 18.00.

http://www.ioannicolae.ro
http://www.adrianmihalcea.com
http://blog.florinconstantin.ro/
http://www.photosinteza.com

Pentru detalii:
Oana Solca
photo agent
0744.448.390
oana@photosinteza.com

My Bright Side - Ioan Nicolae

Inocenta - Adrian Mihalcea

Carpe Diem - Florin Constantin

14 December 2009

La Galati, seara de diaporame


Prin grija Simonei Andrei la Galati este seara de diaporame.

Detalii si feedback pe blog-ul artistei

12 December 2009

Astazi s-a nascut PHOTOsinteza!


Da, azi 12 decembrie 2009 e.n., grupul PHOTOsinteza s-a nascut din dragostea a trei pasionati de fotografie! :)

http://www.photosinteza.com

24 October 2009

Clipul BellaDONNA pe Youtube


Clipul dedicat expozitiei BellaDONNA este disponibil pe Youtube si contine toate lucrarile expuse.Nu uitati ca este o expozitie cu vanzare in scop caritabil asa ca daca vreti sa faceti fericit un copil din Craiova trimitandu-l gratuit la cursurile organizate de fotoclubul "Mihai Dan-Calinescu" nu ezitati sa cumparati lucrarile expuse. S-a stabilit si pretul de criza: 100RON fotografia.

21 October 2009

Expozitie personala de fotografie - BellaDONNA


Si DA, expozitia chiar este cu vanzare in scop caritabil. :)

25 August 2009

Saptamana japoneza la Muzeul Satului

In cadrul acestui eveniment sunt doua expozitii de fotografie dar si alte evenimente extrem de interesante. As putea spune ca este un regal cultural japonez.

Pentru a vizualiza programul Saptamanii Japoneze de la Muzeul Satului va rog dati click pe link-ul "Read more"

Pentru iubitorii artei fotografice, vernisajele si expozitiile din domeniu au fost evidentiate.

SĂPTĂMÂNA JAPONEZĂ LA MUZEUL SATULUI

日本週間

Sâmbătă, 29 august

11:00
Săptămâna Japoneză la Muzeul Satului, deschidere
Nagasaki Kunchi – Expoziţie de fotografie, vernisaj, Sala de expoziţii Gh. Focşa

11:00 - 19:00
Afinitate şi diplomaţie – Expoziţie de fotografie, Aleea Cireşilor Japonezi

11:00 - 19:00
Carte Japoneză. Expoziţie cu vânzare, Gospodăria Bancu

13:00 - 15:00
Spectacol de muzică, dans şi arte marţiale tradiţionale, Scena în aer liber

13:00 - 16:00
Origami - Arta plierii hârtiei, atelier (Asociaţia Culturală de Teatru şi Origami din România- ACTOR), Gospodăria Sălciua de Jos

13:00 - 16:00
PaperCraft, atelier (Baka.Ro), Gospodăria Stăneşti

13:00 - 16:00
Ajimi Matsuri – Festivalul Gusturilor. Expoziţie de artă culinară cu vânzare, proiecţii documentare despre Japonia, Hanul La Barieră

16:00 - 18:00
Povestea Japoniei. Cursuri de cultură, civilizaţie şi limbă japoneză (Japan Culture Volunteers Program J-CAT), Hanul La Barieră


Duminică, 30 august


11:00 - 19:00
Nagasaki Kunchi – Expoziţie de fotografie, Sala de expoziţii Gh. Focşa

9:00 - 19:00
Afinitate şi diplomaţie – Expoziţie de fotografie, Aleea Cireşilor Japonezi

1130 - 12:00
Yukata – Parada kimono-urilor, (Asociaţia Lente), scena în aer liber

11:00 - 19:00
Carte Japoneză. Expoziţie cu vânzare, Gospodăria Bancu

11:00 - 15:00
Origami - Arta plierii hârtiei, atelier, (J-CAT), Gospodăria Chiojdu-Mic

11:00 - 15:00
Origami - Arta plierii hârtiei, atelier, (ACTOR), Gospodăria Sălciua de Jos

11:00 - 15:00
Ikebana - Arta aranjamentelor florale, atelier, (J-CAT), Gospodăria Şanţ

11:00 - 15:00
Shodō - Arta caligrafiei japoneze, atelier, (J-CAT), Gospodăria Şanţ

11:00 - 15:00
PaperCraft, atelier (Baka.Ro), Gospodăria Stăneşti

11:00 - 15:00
Cursuri de Go (Federaţia Română de Go şi Asociaţia Saijo), Gospodăria Moişeni

9:00 - 16:00
Ajimi Matsuri – Festivalul Gusturilor, Expoziţie de artă culinară cu vânzare, proiecţii documentare despre Japonia, Hanul La Barieră

16:00 - 18:00
Povestea Japoniei. Cursuri de cultură, civilizaţie şi limbă japoneză (J-CAT), Hanul La Barieră


Luni, 31 august

9:00 - 17:00
Nagasaki Kunchi – Expoziţie de fotografie, Sala de expoziţii Gh. Focşa

9:00 - 17:00
Afinitate şi diplomaţie – Expoziţie de fotografie, Aleea Cireşilor Japonezi

9:00 - 16:00
Ajimi Matsuri – Festivalul Gusturilor, Expoziţie de artă culinară cu vânzare, proiecţii documentare despre Japonia, Hanul La Barieră

9:00 - 17:00
Carte Japoneză. Expoziţie cu vânzare, gospodăria Bancu

16:00 - 17:00
Povestea Japoniei. Cursuri de cultură, civilizaţie şi limbă japoneză (Asociaţia Japan Culture Shop), Hanul La Barieră.


Marţi – vineri, 1 – 4 septembrie

9:00 - 19:00
Nagasaki Kunchi – Expoziţie de fotografie, Sala de expoziţii Gh. Focşa

9:00 - 19:00
Afinitate şi diplomaţie – Expoziţie de fotografie, Aleea Cireşilor Japonezi

9:00 - 16:00
Ajimi Matsuri – Festivalul Gusturilor, Expoziţie de artă culinară cu vânzare, proiecţii documentare despre Japonia, Hanul La Barieră

9:00 - 19:00
Carte Japoneză. Expoziţie cu vânzare, Gospodăria Bancu

16:00 - 18:00
Povestea Japoniei. Cursuri de cultură, civilizaţie şi limbă japoneză (Asociaţia Japan Culture Shop), Hanul La Barieră

17 August 2009

Noul design al site-ului www.ioannicolae.com

Am schimbat design-ul site-ului http://www.ioannicolae.com pentru a-l face mai simplist si cu un impact artistic mai puternic (cred eu). In aceasta faza am postate doar 10 pagini dar sunt suficiente pentru ca vizitatorii sa-si faca o impresie despre el.

Comentariile sau sugestiile vor fi bine primite!

09 August 2009

Targul de Antichitati editia a III-a, 2009

Trecand prin zona Kiseleff m-am gandit sa-mi arunc un ochi si prin targul de antichitati ce a fost deschis in acest weekend pe B-dul. Aviatorilor.
Chestii faine, lume multa... De remarcat numarul mare de turisti straini. Din ce am vazut cam 20% erau turisti in special vorbitori de limba engleza sau italiana.

05 August 2009

www.ioannicolae.com

Din ratiuni de marketing am fost sfatiut de impresar sa achizitionez un domeniu .com. Astfel, incepand de astazi fotografiile mele pot fi vazute si accesand site-ul www.ioannicolae.com.

29 July 2009

Fotografii realizate de pe International Space Station

http://www.boston.com/bigpicture/2009/06/recent_scenes_from_the_iss.html

Sa fotografiezi de pe o statie orbitala eruptia unui vulcan, asta da sansa in viata unui fotograf fie el si astronaut.

16 July 2009

Prezentare Olympus PEN la F64

Cu cateva zile in urma discutam pe blogul d-lui Dinu Lazar despre noul aparat scos de Olympus si anume PEN EP-1. Absolut surprinzator, acest aparat a ajuns la vanzare in Romania cu mult inaintea altor tari europene unde Olympusul are un segment de piata mai consistent. Cu siguranta acest succes se datoreaza atat magazinului F64 cat si reprezentantei Olympus de la noi.
Astfel, azi dupa-amiaza, F64 a organizat o prezentare a PEN-ului si a celor doua obiective disponibile in acest moment.

Facand o paranteza, exceptand persoanele participante si asa cum se vede si in fotografiile postate, marea majoritate sunt fotografi bine cunoscuti in Romania, nu am vazut nici un reprezentant al presei de profil. Da...buna intrebare... Care o fi aia? Eu nu stiu decat o revista si nici ea nu a participat. Daca totusi a fost cineva din partea presei scrise, imi cer scuze ca nu l-am cunoscut/recunoscut.


Dinu Lazar si Francisc Vaida


Cosmin Bumbut si tricoul sau super fain!

Cam atatia am fost la prezentare ceea ce imi pare ca am fost destul de putini totusi. Dar asta e...poate data viitoare... :)

Acest post nu se doreste a fi un review al aparatului deoarece nu am nici competenta necesara si nici experienta cu aparatele Olympus dar voi impartasii cateva plusuri si minusuri constatate de mine pe durata acestei sesiuni de prezentare.

Plusuri:
- in ciuda dimensiunilor relativ reduse constructia este foarte robusta.
- se tine comod in mana
- are un aspect cu totul deosebit
- fotografiile sunt de foarte buna calitate pentru acest aparat de nisa (nu e nici compact nici DSLR)

Minusuri:
- pretul
- lipsa obiectivelor dedicate (nu exista decat doua in acest moment). Cu toate astea se pot folosi alte obiective pe montura four-third prin intermediul unui adaptor
- cu obiectivul zoom ajunge la dimensiunile unui DSLR mic
- am remarcat o incalzire destul de puternica a aparatului pe parcursul testarii

09 June 2009

Era si timpul...

Mai bine mai tarziu decat niciodata... :)
http://www.monfestival.fr/index.php?v=7fbe68efd064619ba70d984eaa8f1e91

Nu trimit autografe prin posta! :)

31 May 2009

Florenta Popa locul III la concursul The SuperModel of the World Cosmos Pageant 2009

Fotomodelul Florenta Popa a urcat pe cea de a III-a treapta a podiumului la concursul The SuperModel of the World Cosmos Pageant 2009!!!

Felicitarile mele!!!

Lasand la o parte efuziunile patriotice chiar mi-ar face placere sa se poata populariza aceasta reusita a unei romance care si-a reprezentat tara si a castigat un merituos loc III.

Pentru a o vedea mai bine, iata doua fotografii facute la ultimul shooting in care Florenta mi-a pozat.

Mai multe detalii despre acest concurs pot fi vizualizate chiar pe blog-ul ei: http://florentapopa.wordpress.com

22 March 2009

Adrian Per a castigat locul I la concursul International Color Awards

Adrian Per a castigat locul I la concursul International Color Awards editia a III-a, sectiunea amatori, categoria Abstract. Lucrarea premiata a fost Floating Ices!

Felicitari si lumina buna in continuare!

http://www.worldphotographicarts.com/photoshow/colorawards/3rd_gala/presentation/winners.php?x=a&cid=28