19 October 2010

Salonul National al Tineretului - 2010

Vernisajul salonului va avea loc pe data de 10 februarie 2011, ora 10:00 la Muzeul de Artă din Braşov în cadrul Festivităţii de închidere a ediţiei a II-a a Festivalului Naţional „LUNA FOTOGRAFIEI DIN ROMÂNIA”, ce se va desfăşura în perioada 11 ianuarie - 10 februarie 2011.
Cu această ocazie vor fi înmânate premiile şi menţiunile la toate secţiunile salonului. Salonul este deschis tuturor fotografilor, amatori sau profesionişti, care nu au depăşit vârsta de 25 de ani. Participanţii vor anexa la trimitere o copie după Cartea de Identitate sau Certificatul de naştere, prin care să ateste că în decursul anului 2010 au împlinit sau vor împlini vârsta specificată.

I.- SECŢIUNI:
A. Apă
B. Arhitectură
C. Copilărie & Joacă
D. Ecologie
E. Fotojurnalism
F. Muzică & Dans
G. Nud
H. Peisaj
I. Portret
J. Sport
K. Umbre
L. Experimental

La secţiunile A - K (mai puţin L) nu se admit lucrări modificate digital. Nu se admit colaje, suprapuneri, sau alte efecte digitale. Se admit doar: modificările contrastelor şi luminozităţilor, conversiile cromatice din color în monocromii, eliminarea zgomotului de imagine şi a defectelor şi accentuarea (atenuarea) clarităţii - focalizării. La secţiunea L se admit lucrări modificate digital, prin orice procedeu, orice tip de intervenţie grafică pe imagine, cu condiţia ca aceasta să aibă un sens, un mesaj, să creeze o anumită atmosferă.

Interpretarea secţiunilor de concurs este următoarea:
- APA - reprezentarea apei sub toate formele sale de agregare şi din diferite medii.
- ARHITECTURĂ - reprezentarea artistică a siturilor arhitectonice, a detaliilor şi interioarelor acestora, a mediului ambiant de amplasare. Animarea (prezenţa umană) este acceptată doar ca element secundar.
- COPILĂRIE & JOACĂ - imagini prezentând copii sub toate aspectele, ambienturi şi acţiuni ale acestora, joaca şi jocuri ale copilăriei.
- ECOLOGIE - vor fi prezentate imagini elocvente despre poluarea şi infestarea mediului, degradarea terenurilor şi a pădurilor, curăţenia străzilor şi a gospodăriilor individuale. Vor fi abordate şi acţiuni de ecologizare precum şi prezentarea surselor alternative de energie.
- FOTOJURNALISM - se vor accepta lucrări care prezintă diverse reportaje fotografice, pe teme generale cotidiene, sociale, sportive, culturale, politice, economice, militare etc.
- MUZICĂ & DANS – pot fi prezentate scene ale publicului, interpreţilor şi formaţiilor din diferite spectacole, precum şi scene de dans din toate genurile şi din diferite locaţii.
- NUD - reprezentarea artistică integrală sau parţială a corpului uman în diferite poziţii, locaţii şi prin diferite procedee tehnice, evitându-se exacerbarea sexului sau pornografia. Este de preferat ca modelele să nu aibă vârste mai mici de 16 - 18 ani.
- PEISAJ - imortalizarea artistică a tuturor aspectelor din natură, incluzând zone montane, de deal, de şes, lacustre şi marine, dar şi urbane şi rurale, realizate în toate perioadele zilei şi în diferite anotimpuri şi condiţii meteorologice deosebite.
- PORTRET - este admisă reprezentarea fiinţei umane sub toate aspectele sale, în diferite medii şi situaţii, în interioare, studiouri sau în mediul natural, punându-se accent pe trăirile, evidenţierea sentimentelor şi atitudinilor acesteia. Portretul poate fi: întreg, planul trei sferturi (plan american), portretul bustului, al capului sau al detaliilor corpului.
- SPORT - aspecte de la diferite activităţi sportive urbane (rurale) comune, cotidiene, dar şi competiţionale, din toate ramurile sportului, urmărindu-se cu predilecţie redarea acţiunii, efortului şi mişcării.
- UMBRE - tematica se referă la redarea în principal a umbrelor purtate ale fiinţelor, obiectelor şi formelor de arhitectură şi nivelment, putând fi prezente şi fiinţele (obiectele) surprinse.
- EXPERIMENTAL - se admit orice procedee tehnice şi orice intervenţii pe imagine, aplicarea nelimitată a filtrelor şi distorsiunilor, precum şi conceperea de imagini pe computer, cu condiţia ca acestea sa aibă un sens, un mesaj artistic.

La toate secţiunile salonului se acceptă fotografii color sau alb-negru, în funcţie de preferinţele autorului.
În toate cazurile în care se abordează în imagini fiinţe umane (portret, nud, copilărie, fotojurnalism, peisaj animat, muzică&dans etc.), ar fi indicat ca autorul să aibă acceptul scris al persoanelor fotografiate, pentru expunerea fotografiilor acestora în spaţii publice.


II.- DIRECTORUL SALONULUI:
* Mircea Anghel - A.FIAP (Craiova)


III.- JURIUL SALONULUI:

* Sorin Onişor (Timişoara)
* Ana-Maria Neamu (Newport - Anglia)
* Bogdan Panait (Craiova)
* Simona Andrei (Galaţi)
* Ioan Nicolae (Bucureşti)
* Gabriel Boholt (Bucureşti)
* Norbert József Molnár (Oradea)


IV.- CONDIŢII DE PARTICIPARE:

Participanţii pot trimite lucrări la toate secţiunile sau la o parte din acestea, dar nu mai mult de 5 lucrări la fiecare secţiune. Fotografiile vor fi înscrise pe un borderou pe care îl ataşăm la regulament şi vor fi trimise on-line, împreună cu borderoul şi copia după documentul de achitare a taxei de participare, pe adresa: iorgaiordan2011@gmail.com .

Atenţie: nu pot fi trimise mai puţin de 6 lucrări la acest salon.

Dimensiunea imaginii nu trebuie să depăşească 1024 de pixeli pe latura mare. Comprimarea imaginii va fi astfel făcută încât fişierul să nu depăşească 1MB.

Imaginile vor fi denumite astfel:
-prenume-nume-secţiunea-numărul curent al imaginii-titlul lucrării.JPG

Exemplu: ion-popescu-A-1-umbre.JPG

Necompletarea corectă şi completă a borderoului, precum şi a imaginilor expediate, va avea ca efect excluderea participantului din salon. Citiţi cu atenţie şi detaliile de pe borderou.

Fotografiile vor avea titluri în limba română, iar acestea vor fi sintetice, succinte, formate din maximum trei cuvinte.

După jurizare, participanţii care vor avea lucrări acceptate în salon, vor trimite până la data specificată în calendar lucrările indicate de către juriu, printate pe hartie fotografică la dimensiunea de 20x30 cm. (cu passe-partout de 30x40cm. şi maxim 2mm. grosime) sau 30x40 cm., pe adresa: Fotoclub „Mihai Dan-Călinescu”, Str. Tabaci nr.2, 200642 - Craiova, jud. Dolj.


V.- JURIZAREA:

Juriul va aprecia lucrările pentru originalitatea, noutatea şi calitatea artistică a acestora.

Jurizarea se va face on-line. Juriul va selecţiona lucrările fără să cunoască numele autorului. Fiecare lucrare trimisă juriului, va purta doar un număr de ordine.

Mebrii juriului vor primi pe e-mail toate lucrările şi un tabel de notare şi vor acorda individual câte o notă fiecărei lucrări. La directorul salonului se vor centraliza toate notele acordate fiecărei lucrări, de către toţi mebrii juriului. Media aritmetică a notelor acordate va constitui punctajul general al lucrării, în funcţie de care, lucrarea va fi admisă sau nu în salon. Pentru fiecare secţiune vor fi admise maximum 8 (opt) lucrări.

Medaliile AAFR în rang de Aur, de Argint şi de Bronz, vor fi atribuite pentru fiecare secţiune, în ordinea punctajelor obţinute de lucrări. În plus, la fiecare secţiune vor fi acordate câte două Menţiuni AAFR.

Toţi participanţii vor fi anunţaţi prin e-mail despre rezultatele jurizării şi punctajele obţinute la toate lucrările trimise. Pentru aceasta, adresele de e-mail înscrise în borderou trebuie să fie valide şi corect completate. La fel şi adresele poştale pentru cei ce trimit lucrări prin poştă.

Deciziile juriului sunt incontestabile.


VI.- TAXA DE PARTICIPARE:

Participanţii vor achita câte 2 lei pentru fiecare lucrare trimisă. Membrii creatori AAFR vor achita câte 1 leu pentru fiecare lucrare.
Taxele vor fi trimise prin transfer bancar sau prin mandat poştal şi vor avea ca destinatar:

ASOCIAŢIA ARTIŞTILOR FOTOGRAFI DIN ROMÂNIA,
- adresa: Piaţa Unirii 2-4, 410460 - ORADEA 1, jud. Bihor,
- cod fiscal: (CUI) 22458166,
- contul bancar: RO19.BACX.0000.0001.6211.2001
- banca: UniCredit - Ţiriac Bank, sucursala Oradea.
- codul contului : 162112001.

Vă recomandăm să depuneţi taxele de participare la o sucursală din localitatea d-voastră a UniCredit - Ţiriac Bank, direct în contul indicat anterior, fără să vi se perceapă comision, taxa respectivă putând intra astfel în câteva minute în contul AAFR.

Pe mandatul poştal, la rubrica corespondenţă, se va specifica obligatoriu destinaţia sumelor. Exemplu: Taxă de participare la Salonul Naţional al Tineretului; 20 foto x 2 lei = 40 lei.

Toţi participanţii care respectă regulamentul, completează corect borderoul şi achită la timp taxa de participare, vor primi gratuit catalogul (CD-ul) salonului.


VII.- DREPTURILE DE AUTOR:

Participanţii la salon garantează prin trimiterea borderoului că deţin toate drepturile de autor asupra lucrărilor trimise, conform Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe.

Organizatorii salonului nu răspund în nici un fel pentru eventualele încălcări ale legii amintite de către participanţii la salon.

Organizatorii salonului vor folosi lucrările primite doar pentru editarea catalogului (CD-ului) şi pentru mediatizarea salonului în mass-media, numai în perioada calendaristică specificată mai jos.


VIII.- CALENDARUL SALONULUI:

* Ultimul termen de primire a lucrărilor: 10 decembrie 2010
* Jurizarea lucrărilor: 15-20 decembrie 2010
* Comunicarea rezultatelor: 05 ianuarie 2011
* Primirea lucrărilor la Craiova în format 20x30 sau 30x40cm.: 15 ianuarie 2011
* Vernisajul salonului: 10 februarie 2011

Neîncadrarea participanţilor în termenele specificate, aduce după sine excluderea acestora din salon.


IX.- PREMIILE SALONULUI:
Se vor acorda la fiecare secţiune următoarele premii:

* Medalia de Aur AAFR
* Medalia de Argint AAFR
* Medalia de Bronz AAFR
* Câte două Menţiuni AAFR la fiecare secţiune
* Alte premii şi menţiuni acordate de sponsori.


X.- CONTACTE:

Mircea Anghel: tel. 0723 189746; 0761 234420
anghelmircea@gmail.com

2 comments:

  1. Foarte frumos!

    Am incredere ca veti alege imagini minunate!

    ReplyDelete
  2. Asta asteptam si noi. Sa fie cat mai multe si cat mai bune fotografii. :)

    ReplyDelete